Продукти Фунгициди МАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ
МАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ

Контактен фунгицид с изключителна ефикасност в борбата с причинителя на картоена мана – Phytophthora infestas.  

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 800 г/кг манкозеб под формата на водонамокрим прах.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култура и болест

Момент на приложение

Доза

Картофена мана (Phytophthora infestans)

Най-подходящо време за приложение е преди първичните заразявания с мана. За тази цел се извършват профилактични третирания през интервал от 7-10 дни.

250 г/дка

 

КАРАНТИНЕН СРОК: 20 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА МАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ : Продуктът е контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите. Манкозебът образува комплекс с метал-съдържащите ензими, включително и тези участващи в синтезирането на АТФ /аденозин трифосфат/, в резултат се инхибира жизнената дейност на патогена.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Необходимо е първите пръскания да започнат при наличие на благоприятни условия за развитие на болестта и да се извършват на интервал от 7 – 10 дни. Разход на работен разтвор: 60-100 л/дка (в зависимост от големината на листната маса).
Техника и особености на приложение – прилага се с обикновена наземна техника.

ПРЕДИМСТВА:
• Безвреден е за пчелите и може да се използва през време на цъфтежа на растенията.
• Потиска размножаването на акарите и проявява репелентно (отблъскващо) действие към някои насекоми.
• Успешно се комбинира с продукти срещу причинители на брашнести мани. В указаните доза е смесим с листни торове.