Адюванти

 • Ню Филм®

  НЮ ФИЛМ е прилепител, който се добавя към работния разтвор. Предназначен е за образуване на защитен слой върху третираните култури.
  ПРИЛОЖЕНИЕ:

  Използвайте НЮ ФИЛМ в смес с одобрени фунгициди, инсектициди и листни торове в доза 30мл/дка.При работен разтвор над 30л/дка  използвайте 90мл за всеки 100л вода. Продуктът може да се прилага при абсолютно всички земеделски култури.

 • Вайпър Гард

  Вайпър Гард е воден емулсионен концентрат, предназначен за употреба върху растения и различни плодове и зеленчуци, с цел ограничаване на водната транспирация.
  ПРИЛОЖЕНИЕ:

  Вайпър Гард може да бъде използван при всички вегетиращи растения, дървета, храсти, чимове, цъфтящи растения, зеленчуци, тютюн, овощни и др.

  Вайпър Гард, може да бъде приложен и чрез топене на вече обрани плодове с цел по-дълго и качествено съхранение.

  Вайпър Гард приложен при разсади значително намалява стреса при разсаждане на постоянно място, особено в условия на висока температура.

  Вайпър Гард действа като бариера между патоген и хранителна среда.

  Вайпър Гард има свойството да запушва микропукнатини в кутикулите на растенията, които са лесен вход за зарази.

  Култура Доза
  Всички растителни видове 0.5 – 2% в зависимост от целта и условията на средата